Atatürk'ün Anadoluya Gönderiliş Olayının İç Yüzü

Aşağa gitmek

Atatürk'ün Anadoluya Gönderiliş Olayının İç Yüzü

Mesaj tarafından OnLinE Bir Perş. Mayıs 20, 2010 1:30 pm

Son zamanlarda hilafet özlemcisi ve yandaşıyobazların Vahidettin ve Damat Ferit’in ihanet yarışındaki yerleri belgeleri ile kanıtlanmış olmasına rağmenMustafa Kemal’in yaratmış olduğu Anadolu hareketi sonucu bir imparatorluğun küllerinden tam bağımsız (o günlerde) bir Türk Devleti’nin doğmasından bu ihanet odağı padişah ve sadrazamına da pay çıkartma saçmalıkları üzerine bu bilgiler aşağıdaki kaynaklardan derlenmiştirİngiltere’nin talimatları doğrultusunda beş kez hükümet kuran ve yöneten “Damat Ferit Padişah “Vahidettin” ile birlikte çok katı bir İngiliz severdi.Kurduğu hükümetler bir İngiliz kuklası idi.Tüm gücünü İngiltere’den alıyordu.İngilizlerin İzmir’e yunanı çıkartma kararı aldıkları gün “İngiliz Sevenler”(muhip) Derneğini kurmuşlardı.Derneği kuranlar;

1.Vahideettin
2.Damat Ferit
3.Ali Kemal
4.Rahip Frew
5.Sait Molla
6.General Deedes
7.İngili Elçiliği Baştercümanı Ryan

Dernek bir İngiliz-Saray işbirliğiydi.Derneğin amacı Türkiye’deki direnişi kırmak ve ağır mütareke koşullarının kabul edilmesi ortamını sağlamaktı.Bu arada Kürt Yüceltme(Teali) derneği de İngiliz Sevenler Derneğinin bir şubesi gibi çalışıyordu.Özellikle “Rahip Frew” ve “Sait Molla”bu derneğin ruhuydular.İngiliz Sevenler Derneği üyelerinin her yerde ayrıcalıkları vardı.Bol paralar veriliyor üstün görevler dağıtılıyordu.(Tıpkı bugünkü TESEV gibi)

Çağdaşlaşmadan yana olan “İttihat ve Terakki Partisi”ne tepki olarak İngiliz Sevenler Derneğince kurulan “Hürriyet ve İtilaf Partisi” batılılaşmaya karşı şeriat düzeni savunucusuydu.”İttihat ve Terakki Partisi emperyalizm karşıtı olması yanında Hürriyet ve İtilaf Partisi İngiliz işbirlikçisiydi.Şeyhülislam “Sabri Efendi” kurucusuDamat Ferit lideriVahidettin ise manevi lideriydi.Anadolu hareketine karşı olan ne kadar işbirlikçipara ve makam peşinde koşanlarbağnaz ve gerici varsa bu partide toplanmışlardı.

Damat Ferit birçok aydınıyöneticiyibasını yanına çekmişparti ve örgütünde yer vermişMUSTAFA KEMAL karşısında bir kampanya başlatmıştı.Basın MUSTAFA KEMAL’i ve onun önderliğindeki Anadolu’daki ulusal direnişi karalama ve parçalama yarışındaydı.Bu kampanyaya;

Alemdar
Peyam-ı Sabah
Türkçe İstanbul
Aydede
Ümit
Tasvir-i Efkar

Gibi gazete ve dergiler katılmışlardı.Bu gazetelerde yer alan ve de İngiliz severliğin bir göstergesi olan bazı başlıkları şöyledir.

“İngiltere’ye olan SevgimizeAmerika’ya olan saygımız ket vurmaz” (Türkçe İstanbul 16.12.1918)

“Mustafa Kemal ve Rauf Bey hakkında Padişahın kovuşturma buyruğu (Tasviri Efkar.13.7.1919)

“Mustafa Kemal ne yaptı? Ayaklanma!” (Peyam-ı Sabah.1.8.1919)

“İdam! İdam! İdam! Mustafa Kemal cezasını bulacak” (Ali Kemal. Peyam-ı Sabah.25.4.1920)

“Yalancı Ulus davası şeri-i şerife aykırıdır”(Ali Kemal.Peyam-ı Sabah.11.4.1920)

“Mustafa Kemal’in maskaralıkları.” (Ali Kemal. Peyam-ı Sabah.7.5.1920)

“Büyük Millet Meclisi küçük heriflerin tutsağıdır. (Ali Kemal.Peyam-ı Sabah.8.5.1920)

“Yazgımızı Ankara’ya bırakmamalıyız”(Ali Kemal.Peyam-Sabah.1.1.1922)


Mustafa Kemal’in Samsun’a çıktıktan sonraki hareketleri Vahidettin ve Damat Ferit’in kuşkularını doğru çıkartmıştı.Hükümet ve İngilizler bu kez Mustafa Kemal’i İstanbul’a geri döndürmek ve etkisiz kılmak için başvurmadıkları yol kalmayacaktır.

Vahidettin ve Damat Ferit’in ihanet çalışmaları İngilizlerin uyanması ile başlar ve Damat Ferit çareler aramaya başlar.Çünkü Mustafa Kemal’in Anadolu’ya gönderilişinde birinci suçlu kendisi idi.İngiltere’ye karşı durumu kötüye gidebilirdi.Nitekim İngiliz yetkililerin baskıyı artırması üzerine 23 Haziran’da Mustafa Kemal görevden aldı ve telgrafın başına çağırdı ve Mustafa Kemal’in İstanbul’a dönmesini istedi.Mustafa Kemal dönmeyeceğini bildirince o anda görevine son verdi.Mustafa Kemal ise görevi ile birlikte askerlikten de ayrıldı.

İngiltere’den aldığı nota üzerine Mustafa Kemal’in görevine son veren Damat Ferit;Savaş Bakanıyla birlikte tuğgeneral Deedes’e çıktı ve Mustafa Kemal’in resmi hiçbir sıfatı olmadığıOrdudan da çekildiğiniMustafa Kemal’in asi oluşunu hükümetçe askeri ve sivil makamlara bildireceğini söyledi.

Ne var ki Vahidettin ve D.Ferit’ Mustafa Kemal’i geri döndürme çabalarını sürdürüpdaha alt perdeden alarak Mustafa Kemal’i de memnun edecek öneriler getiriyordu;D.Ferit 30.6.1919 tarihli tel yazıyı Mustafa Kemal’e gönderdi.Bu tel yazıda;”Vahidettin ve kendisinin zor günler yaşadığınıİngilizlerin baskısı altında olduklarınıİstanbul’a dönmesi gerektiğinieğer dönmüyorsa hava değişimi alarak istediği yerde oturmasınıpadişahın isteğinin de bu doğrultuda olduğunu” yazıyordu.Mustafa Kemal’in dönmeyip Anadolu’da Kongreler toplamasıD.Ferit ve Vahidettin’i çileden çıkardı.Bunun üzerine Mustafa Kemal’i İngilizlere şikayet ediyor ve güçsüz kaldığını gözler önüne seriyordu.Damat Ferit 20 Temmuz 1919 da Doğu illeri valilerine bir genelge göndererek Mustafa Kemal’in hemen tutuklanarak İstanbul’a gönderilmesini istiyordu.Doğu illeri valilerinden ise görmedikbulamıyoruznereye gittiğini bilmiyoruz şeklinde yanıtlar alan D.Ferit’in bu durum karşısında Mustafa Kemali İngilizlere yakınması daha da arttı.30 Temmuz günü İngiliz Yüksek komiseri “Calthorpe”e çıkarak;Mustafa Kemal’in tutuklama emrini çıkarabilmek için beş gün uğraştığınıHükümet üyelerinin kendisini desteklemediğiniAnadolu ile uzlaştıklarınıbunların tutuklanıpMalta’ya sürgüne gönderilmeleri gerektiğinipadişahla kendisinin umutlarının tanrıdan sonra İngiltere olduğunu anlatarak kendini acındırıyordu.

Padişah ve Damat Ferit’in birlikte hazırladıkları ve İngiltere’ye sundukları; 12.9.1919 tarihlisekiz maddelik bir gizli antlaşma var.İngiltere güdümünü ve yönetimini içeren bu gizli antlaşma İngiltere’ye Türkiye üzerinden her türlü söz hakkı tanıdığı gibiBoğazların denetimi ve kullanımı ile Müslüman halkın bulundukları bölgelerin yönetimi hakkında da yetkili kılıyor.Öte yandan “Ulusal akımların önüne geçebilecek bir yönetimin kurulmasında”İngiltere’ye “kolluk kuveti” kurma görevi ve yetkisi tanınıyordu.Türkiye Kıbrısve Mısır üzerindeki haklarından vazgeçiyordu.Görüldüğü gibi bu gizli antlaşmada temel olan Anadolu Ulusal direnişini ezmekti.Ne var ki İngiltere bu kadar ağır bir gizli antlaşmayı bile kabul etmemişti.
Bu antlaşma ihanet yarışının bir örneğiydi.Damat Ferit ve Vahidettin Ulusal güçlerin yenilmezliğinden yenilmezliği karşısında tedirgin oluyor ve İngilizlerden Anadolunun tamamını işgal etmelerini istiyordu.Kendi öz çıkarları uğruna ülkesinin işgalini yabancı güçlerden istemesi gerçekten çok korkunç bir olay.

İngilizler D.Ferit ve Vahidettin’in aşırı ölçüdeki ülkesini işgal ettirme taleplerine yanaşmıyor Mustafa Kemal’le uzlaşmasını öneriyorlardı.Çünkü İngiliz askerlerinde savaş yılgınlığı vardı.Az güçle Anadoluda gelişen ulusal hareketi bastırabileceklerini gözleri kesmiyordu.

Vahidettin ve Damat Ferit Devlet adamlığı onuruna yakışmayacak ölçüde emperyalist güçlere sürekli yalvarıp yakarıyornazlanıyorUlusal hareket karşısındaki güçsüzlüğünü ortaya koyuyordu.Bu davranışları bile onların işgalci güçlere büyük ödünler verdiklerini gösteriyordu.Sürekli olarak Anadolu direnişini karalıyorlarhalkın gözünden düşürmeye çalışıyorlardı.

Vahidettin ve Damat Ferit artık etkin bir biçimde Anadolu’ya saldırmaya başlıyorlaryer yer ayaklanmalar çıkartıyorlardı.Şeyhülislamdan ulusal harekete katılmamayı öğütleyen fetvalar alarak İngiliz uçaklarıyla Anadolu’ya dağıttırıyorlardı.Halife orduları kurdurup Ulusal kuvvetlere saldırtıyorlardı.Anzavur ve diğer çete ayaklanmalırı teşvik ediyorlardı.Vahidetti ve Damat Ferit’in bu olaylarla çabalarını bir İngiliz belgesi şöyle anlatır;

İngiliz yüksek komiseri “Robeck “ anlatıyor;

“Damat Ferit 7 Nisan da bana geldi.Ulusal hareketi bastırmak için her çeşit baskıyı kullanacağını söyledi.Ulusal Harekete karşı AnzavurHükümetin elinde ilk silahtır.”diyor ve 15 Nisan dada şunaları yazıyordu;”Hükümet Ulusalcıları lanetleyen bir bildiri yayınladıulusal harekete karşı bir seri fetva ilan etti.Başbakan gelecekteki Türk Devleti için İngiliz mandası istedi.”

Anadolu Hareketini ve onun öncüsü olan Mustafa Kemal’i ortadan kaldıramayan Vahidettin ve Damat FeritAli Gali ve Sivas olaylarını yarattı.Ali Galip yoluyla Sivas Kongresini dağıtmak ve gelişmekte olan ulusal hareketi parçalamak istiyorlardı.Ali Galip gücünü bir takım ayrılıkçı feodal Kürt aşiretlerinden alıyordu.

Vahidettin ve Damat Ferit amaçlarına ulaşabilmek için İngiliz yetkililerine başvurdu ve Doğuda Kürdistan kurulmasını önerdiler.Böylece Kürtleri yanına çekebileceğine ve Mustafa Kemal’in başarısız olacağına inanıyorlardı.Ali Galip olayı başarılamadığı gibiVahidettin ve Damat Ferit Kürt aşiretlere Ulusal harekete karşı çıkmaları halinde ileride özerklik verileceğini bile vaat etti.
Kaynaklar;

1. Cepheden Meclise
Büyük Önder ile 24 yıl – Cevat Abbas Gürer
2. Söylev
3. Atatürk’ün Anadolu’ya geçişi - Baki Öz
4. Şu Çılgın Türkler –Turgut Özakman
5. Kurtuluş Savaşı ile ilgili İngiliz belgeleri
avatar
OnLinE
кσρυкƒям üує-üує
кσρυкƒям üує-üує

<B>Mesaj Sayısı</B> Mesaj Sayısı : 32
<B>Rep Sayısı</B> Rep Sayısı : 32
<B>Kayıt tarihi</B> Kayıt tarihi : 20/05/10

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz